Kontakt

e-mail:            Zuzia.Suchocka@gmail.com

tel. do mamy:           698 692 586

tel. do taty:               604 392 996

Konto do wpłat i darowizn na leczenie  i rehabilitację:

Fundacja ROZSZCZEPOWE MARZENIA OPP
02-796 Warszawa, ul. Dembego 10 lok.220
nr bankowy Bank PKO BP IX O/Warszawa

57-1020-1097-0000-7302-0117-8920

Koniecznie z dopiskiem ZUZIA SUCHOCKA 🙂

Reklamy